Jak vygenerovat žádost CSR (Certificate Signing Request)?

Poznámka: O vystavení CSR a Privátního klíče můžete požádat Vašeho poskytovatele hostingových služeb.

K vytvoření žádosti o podepsání certifikátu, tzv. CSR v jakémkoliv unixovém systému (např. Linux), za předpokladu, že máte nainstalován OpenSSL stačí dva jednoduché kroky.

V našem příkladu budeme generovat CSR pro doménu www.alpiro.cz.

Vytvoření Privátního klíče

Nejprve je potřeba vytvořit tzv. Privátní klíč, pomocí kterého poté můžete vytvořit žádost o CSR:

$ openssl genrsa -out www.alpiro.cz.key 2048

Privátní klíč nyní máte uložený v souboru www.alpiro.cz.key. Tento soubor si uschovejte a udržujte v tajnosti!

Nyní náš Privátní klíč použijeme pro vytvoření CSR žádosti o podepsání certifikátu:

Vytvoření CSR žádosti

Pozornost dbejte zejména ve chvíli, kdy budete vyzváni k zadání tzv. Common Name (níže zeleně), kde musíte zadat přesný název domény, pro kterou bude podepsaný certifikát vystaven. Pokud se jedná o Wildcard certifikát, je nutné Common Name uvést s hvězdičkou ve tvaru *.alpiro.cz.

$ openssl req -new -key www.alpiro.cz.key -out www.alpiro.cz.csr

Country Name (2 letter code) [AU]: CZ
State or Province Name (full name) [Some-State]: Prague
Locality Name (eg, city) []: Prague
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Vaše jméno nebo název firmy
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []: www.alpiro.cz
Email Address []: admin@alpiro.cz

Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

CSR žádost nyní najdete v souboru www.alpiro.cz.csr.

Celý obsah .csr souboru, včetně prvního a posledního řádku s ----- pomlčkami, zkopírujte do objednávkového formuláře.

Příklad CSR žádosti:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDBjCCAe4CAQAwFjEUMBIGA1UEAxMLZXhhbXBsZS5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQClsXcoj86dyYlIe96khbZqYtyV03ak+teyClv5
80I46irKcYQx4CFiirTCuusiAwsDfnDyZvnrwoxaUkc5nkw4Tlmb1j/y91U8rusX
Zu43rep8s0zs7aMx/q34TTCc5Mru8UQjbnj9aCX1DF+8cA0ayQMm1BOFv8nTFcjK
SnI5NdxRKDyqeH3KUgfxgGkBVU4VFVRU9XKD/zprzj+hWFT+fsjF7yQm0ZXDXaJ+
0Yr9mDQjfzdLP3GObc7y7rwz8a5ozATwfpqZiWYjM34oKFPSj7kwLdA+otx0glGG
e+P7G/E2uE+lbzi41CSFgKAjw3E0l1x47NoVD6DADS5mYIatAgMBAAGggaowgacG
CSqGSIb3DQEJDjGBmTCBljCBkwYDVR0RBIGLMIGIggtleGFtcGxlLm9yZ4IPd3d3
LmV4YW1wbGUub3Jngg9mb28uZXhhbXBsZS5vcmeCE3d3dy5mb28uZXhhbXBsZS5v
cmeCD2Jhci5leGFtcGxlLm9yZ4ITd3d3LmJhci5leGFtcGxlLm9yZ4ILZXhhbXBs
ZS5iYXKCD3d3dy5leGFtcGxlLmJhcjANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAHFiUDgVc
lDGoq+2kLmQxKtYagc37sugw4OoutILxrXF0zJUSplF4Aco/KhBcSLQUpsW5u11Q
tcxj4DqXrxsoZuawATKTGQXDaAxL/ud2FsXyhe2FC1h0id2cH12GsnDSziuFCM+t
rz05dqnW6mZR5OHILlYPoIPNqk3tbkIyOs4GplL9PZLNjSKJ3oeXJXn1iSI6oegB
dBJQMByDZsh7Xd/d1OFJMQq3TFMqmLEXErkXQnOmzBN375AHGYGZwozhVPjhfFZ1
74AvmxOe17+OLm1j10EA9J/5jLzIgK0vs7HgK0131S/JAV4Ik9JccAWByGlxeuVb
4Kf5vAucZZVe7g==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz na stránce Časté dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
SSL