Prohlášení o ochraně osobních údajů

Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům mají jen prověřené osoby anebo osoby zavázané mlčenlivostí.

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vyhrazujeme si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

Upozorňujeme, že v rámci bezpečnosti mohou být ukládány některé informace do tzv. "protokolárních souborů" (dále jen jako "Protokoly"). Tyto protokoly obsahují zejména:

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti Alpiro s.r.o., popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Nakládání s osobními údaji se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, část (9) DŮVĚRNOST INFORMACÍ.

Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz na stránce Časté dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
SSL